Lisdiuretica

Hartfalen / decompensatio cordis Hyponatriëmie bij gebruik van thiazidediuretica: let op Cardiology.nl Lisdiuretica – Roncin Symposium Medicatiebeoordeling 30 juni 2016 Dr. H.C.J. Geers ‘Van Furosemide | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Hartfalen / decompensatio cordis contraction alkalosis Casus 4 | GNK KR ’11 ’12 wiki | FANDOM powered by Wikia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *